Aktualności

„Praktyka Czyni Mistrza” - warsztaty specjalistyczne

W ramach projektu koordynowanego przez Centrum Integracji Europejskiej pt. ?Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: ?Praktyka Czyni Mistrza?, cheapest w dniach 11-15 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kiekrzu odbyły się kolejne SPECJALISTYCZNE WARSZTATY dla uczestników projektu.

Warsztaty prowadzone były w grupach, których skład osobowy zmieniał się w zależności od bloku tematycznego, co umożliwiło integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy studentami oraz nauczycielami.

Uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: tworzenia klas pojęciowych, stochastycznych paradoksów, gier losowych i hazardowych czy nauczania stereometrii z Cabri 3D, przeprowadzono także zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.