Aktualności

Stosunki polsko-żydowskie - spotkanie z Konsulem Honorowym RP Zeevem Baranem

18 kwietnia br. o godz. 16.00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie z konsulem honorowym RP w Jerozolimie, pharmacy more about Zeevem Baranem.

Zeev Baran uważa, że jako konsul honorowy ma do spełnienia ważną misję. Od lat stara się doprowadzić do zbliżenia między narodami polskim i izraelskim. Próbuje przełamać liczne uprzedzenia i nieporozumienia. Temat stosunków polsko-izraelskich jest bardzo szeroki i skomplikowany, zdaje sobie więc sprawę, że podczas tak krótkiego spotkania nie może naświetlić wszystkich ważnych kwestii. Dlatego postanowił zwrócić uwagę jedynie na najistotniejsze problemy.

 

Zeev Baran rodził się w Wilnie w 1935 r. Podczas wojny ojciec Zeeva, Eliasz, służył jako żołnierz AK na Wileńszczyźnie, gdzie bohatersko poległ w 1943 r. (odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim.). Reszta rodziny ocalała dzięki Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata – Helenie i Bronisławowi Krzyżanowskim.

Po wojnie, w 1948 roku, Zeev dotarł z matką i z bratem do Izraela. Tam, po zakończeniu szkoły w Tel Awiwie i w kibucu, w 1953 roku zgłosił się do wojska. Po 35-letniej służbie obowiązkowej i w rezerwach odszedł z armii w randze majora.

W latach 1958-63 Zeev Baran odbywał studia na Politechnice w Hajfie („Technion”), które ukończył z tytułem architekta i urbanisty. W latach 1964-67 kontynuował studia podyplomowe i praktykę w Paryżu, w katedrze i biurze architekta Georges’a Candilisa. Następnie, po 3-letniej pracy zawodowej w Izraelu, w 1970 roku założył własną pracownię w Jerozolimie, która zatrudnia wieloetniczny zespół. Pracownia specjalizuje się (m.in.) w planowaniu projektów dla krajów trzeciego świata.

Równolegle do prowadzenia własnej praktyki, Zeev Baran poświęcił się działalności dydaktycznej. Podczas swych rozlicznych podróży po świecie nawiązał kontakty z wieloma ośrodkami akademickimi, co zaowocowało licznymi współpracami i wykładami, w tym z większością wydziałów architektury w Polsce.

W roku 1999 Zeev Baran otrzymał nominację na stanowisko Konsula Honorowego RP w Jerozolimie. Konsul Baran bardzo intensywnie zajmuje się promocją Polski, często odwiedzając kraj, spędza w nim co najmniej jedną piątą roku. W jego konsulacie i w biurze odbyło staż i praktykę ponad 40 stażystów z Polski i z innych krajów.

Zeev Baran nieustannie stawia sobie coraz to nowe wyzwania na ścieżce dialogu i współpracy między narodami Polski i Izraela. Z inicjatywy Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Zeev Baran zaangażował się w Polsce i za granicą w serię wykładów i debat na temat: „Współżycie Historyczne Żydów i Polaków oraz Wyzwanie Pojednania”.

Zeev Baran został odznaczony Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych RP w 2004 roku i Krzyżem Kawalerskim przez Prezydenta RP w 2007 roku

(źródło: www.arche.tosztuka.pl)