Aktualności

Nowy cykl szkoleń w zakresu aplikowania i zarządzania Funduszami Strukturalnymi

W zawiązku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniami w zakresie aplikowania i zarządzania Funduszami Strukturalnymi oraz szeroko rozumianą tematyką projektów, cialis 40mg a także wychodząc naprzeciw potrzebom poszerzania wiedzy i umiejętności dających szanse na pozyskiwanie środków finansowych z UE, healing Centrum Integracji Europejskiej UAM organizuje cykl szkoleń z zakresu:

 • Zarządzanie projektami w standardach UE
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Specjalista ds. funduszy europejskich
 • Praktyczny kurs aplikowania o fundusze unijne- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ed oraz
 • Projekty dla przedsiębiorstw (MŚP)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bliższymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów.

 

 

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaCzas trwaniaTerminKoszt PLN 
Projekty dla przedsiębiorstw (MŚP)
 • unijne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • rozwój średnich przedsiębiorstw
 • tworzenie wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem specyfiki MŚP- warsztaty
3 dni,

24 godzin
8-10 grudnia 2008 1000 więcej
Zarządzanie projektami w standardach UE
 • wprowadzenie do zarządzania;
 • cykl zarządzania projektem
 • promocja projektów
 • analiza problemów
 • tworzenie harmonogramu projektu
 • tworzenie budżetu projektu
 • ryzyko w projekcie
 • analiza źródeł finansowania projektów oraz przepływów finansowych w projekcie
2 dni,

16 godzin
6-7 stycznia 2009 800 więcej
Zarządzanie zespołem projektowym
 • lider projektu i jego rola
 • odpowiedni dobór pracowników do zadań
 • podział pracy w zespole projektowym
 • zasady skutecznej komunikacji w grupie
 • autoprezentacja jako proces komunikacji, diagnoza autoprezentacyjna
 • rozwiązywanie konfliktów
 • motywowanie zespołu projektowego
2 dni,

16 godzin
14-15 stycznia 2009

Dodatkowy kurs odbędzie się 17-18 grudnia 2008r.
800 więcej
Praktyczny kurs aplikowania o fundusze unijne - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • podstawy tworzenia projektu w PO KL
 • kryteria wyboru wniosków
 • konstruowanie planu działań, budżetowanie, harmonogramowanie
 • praktyczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego - warsztaty
 • użytkowanie generatora wniosków; funkcje, zasady
 • procedura odwoławcza
2 dni,

16 godzin
  800 więcej
Specjalista ds. funduszy europejskich
 • Zasady finansowania projektów europejskich
 • Projekty wspierające rozwój zasobów ludzkich
 • Projekty inwestycyjne
 • Programy skierowane do MŚP
 • Programy dla organizacji pozarządowych
10 dni,

80 godzin
18.02.2009-15.03.2009 1500 więcej

 

ZASADY, SPOSÓB PŁATNOŚCI
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ORGANIZATORZY
TRENERZY