Badania

Pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza współpracujący z Centrum prowadzą badania w zakresie szeroko pojętych problemów integracji europejskiej i włączania się Polski do europejskich struktur. Przykładem projektu zainicjowanego przez Centrum jest badanie i monitorowanie świadomości Wielkopolan na temat procesu integracji z Unią Europejską. Badanie przeprowadził zespół dr hab. Ryszarda Cichockiego.

Inną ważną sferą naukowej działalności są badania poświęcone wdrażaniu założeń Procesu Bolońskiego, illness w tym wypracowywaniu metodologii systemu akredytacji programów kształcenia uczelni wyższych. Ponadto Centrum będzie koordynować projekt na temat wpływu uczelni wyższych na rozwój i konkurencyjność regionalną.