O nas

Misja

Naszą misją jest dostarczanie wiedzy z zakresu procesu integracji europejskiej oraz praktycznych umiejętności pozwalających w pełni uczestniczyć w tym procesie i z powodzeniem korzystać z dobrodziejstw unijnego rynku i wsparcia finansowego.

Wizja

"Ludzie przekraczają cele, drug które sami sobie wyznaczają"
GORDON DRYDEN Out of the Red

Prospekt Centrum Integracji Europejskiej

Cele

Centrum Integracji Europejskiej jest samodzielną jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, approved której cele koncentrują się na szeroko pojętej działalności proeuropejskiej.

Centrum realizuje swoje cele poprzez projekty międzynarodowe, studia, szkolenia, seminaria, konferencje, projekty badawcze. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, organizacjami pozarządowymi, firmami czy osobami fizycznymi.

 

Do naszych głównych zadań należy:

informowanie o politycznych, społecznych i gospodarczych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej
dostarczenie umiejętności korzystania z programów finansowych Unii Europejskiej
kształcenie kadr nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez kursy rozwoju osobistego i planowania kariery zawodowej
rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie projektów dydaktycznych i naukowych w celu poszerzania horyzontów i dzielenia się doświadczeniem
promowanie zdobywania wiedzy w praktyce
Działalność

Współpraca międzynarodowa - jesteśmy krajowym koordynatorem Sieci Uniwersytetów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz partnerem Grupy Santander i innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką europejską.

Studia, kursy i szkolenia - prowadzimy profesjonalną działalność edukacyjno-szkoleniową. Oferujemy m.in. studia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i grantowych; kursy językowe: biznesowe oraz z wiedzy o UE i prawa wspólnotowego; studia i szkolenia z przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, zarządzania projektem europejskim oraz kadrami nowoczesnej gospodarki. Szkolimy w oparciu o innowacyjne metody kształcenia wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą, odznaczającą się profesjonalizmem oraz kreatywnym podejściem do prezentowanej tematyki.

Projekty badawcze - Pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza współpracujący z Centrum prowadzą badania w zakresie szeroko pojętych problemów integracji europejskiej i włączania się Polski do europejskich struktur.

Konferencje, debaty i seminaria - organizujemy tematyczne seminaria, konferencje i spotkania z osobistościami ze świata nauki, polityki i kultury. W cyklicznych debatach "Europa, ale jaka?" dotąd udział wzięli m.in. Prezydent Lech Wałęsa, Premier Tadeusz Mazowiecki, Abp Henryk Muszyński, Minister Władysław Bartoszewski, Redaktor Adam Michnik, Przewodnicząca Bundestagu Rita Suessmuth, Komisarz UE Danuta Hubner i inni.