Odnośniki

Urzędy i instytucje krajowe:

 1. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www2.ukie.gov.pl/
 2. Ministerstwo Finansów http://www.mf.gov.pl
 3. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej http://www.mg.gov.pl
 4. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji http://www.kbn.gov.pl
 5. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.menis.gov.pl/
 6. Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl
 7. Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl
 8. Ministerstwo Kultury http://www.mk.gov.pl
 9. Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl
 10. Ministerstwo Zdrowia http://www.mzios.gov.pl
 11. Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl
 12. Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.wp.mil.pl
 13. Ministerstwo Skarbu Państwo http://www.mst.gov.pl
 14. Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl
 15. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl
 16. Krajowa Izba Gospodarcza http://www.kig.pl

Portale samorządowe:

 1. Informator Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/
 2. Portal prawno-gospodarczy http://www.infor.pl
 3. Portal samorządowy http://www.samorzad.pl
 4. Internetowy Serwis Samorządowy http://www.ratusz.pl
 5. Centrum Statystyki Regionalnej http://www.burmistrz.pl
 6. Serwis dla gmin http://www.e-gmina.pl
 7. Serwis Jednostek Samorządu Terytorialnego http://www.jst.pl
 8. Serwis samorządowy Infoport http://www.infoport.pl
 9. Wortal samorządowy http://www.bazagmin.pl
 10. Serwis samorządowy http://www.gminy.wkc.pl
 11. Serwis o zamówieniach publicznych w praktyce http://zamowienia.com
 12. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski http://www.sgipw.wlkp.pl

Unia Europejska:

 1. Serwis internetowy Unii Europejskiej http://www.europa.eu.int
 2. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce http://www.europa.delpol.pl
 3. Europejskie Bank Centralny http://www.ecb.int
 4. Europejskie Bank Inwestycyjny http://www.eib.org
 5. Komitet Regionów http://www.cor.eu.int
 6. Parlament Europejski http://www.europarl.eu.int
 7. Rada Unii Europejskiej http://www.ue.eu.int
 8. Internetowy Serwis Głównego Negocjatora http://www.negocjacje.gov.pl
 9. Polska w Unii Europejskiej http://www.infoeuropa.gov.pl
 10. Debata o przyszłości Europy http://www.futurum.gov.pl
 11. Wortal z podstawowymi wiadomościami o Unii Europejskiej http://www.uniaeuropejska.info.pl
 12. Serwis o Unii Europejskiej http://www.infoeuropa.pl
 13. Eurolinia http://www.euro.linia.pl
 14. Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) http://www.ocipe.org.pl
 15. Euro pap http://euro.pap.net.pl
 16. Twoja Firma w Europie http://www.weuropie.pl
 17. Władza wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej http://www.wwpwp.it.pl
 18. Edukacja i Kariera Polskiej Młodzieży w Krajach Unii Europejskiej http://www.europa.korba.pl

Programy/Fundusze pomocowe:

 1. Fundusze Strukturalne http://www.cie.gov.pl
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (SAPARD) http://www.arimr.gov.pl http://www.sapard.pl
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl
 4. ISPA http://www.nfosigw.gov.pl http://www.mos.gov.pl/ispa
 5. Fundusz Współpracy http://www.cofund.org.pl
 6. Program Leonardo da Vinci http://www.bkkk-cofund.org.pl http://www.mos.org/leonardo
 7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska http://www.nfosigw.gov.pl
 8. Ekofundusz http://www.ekofundusz.org.pl
 9. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund http://www.efrwp.com.pl
 10. Krajowy Punkt kontaktowy http://www.6pr.pl/prawo/fundusze.html
 11. Euro Info Centre - Programy komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw http://www.euroinfo.org.pl