Projekty europejskie

  • Miedzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne
  • International Scholarschips "The PhD program in nanoscience and nanotechnology"
  • Studia Podyplomowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla kadr B+R "Menedżer Projektów Badawczych"
  • Zintegrowany program wspierajacy rozwoj Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: "Proinnowacyjne ksztalcenie, store kompetentna kadra, sickness absolwenci przyszlosci"
  • Menedżer nanotechnologii: innowacyjne studia podyplomowe Uniwersytetu im. Dama Mickiewicza dla pracowników przedsiębiorstw
  • Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: "Praktyka Czyni Mistrza"