Współpraca

Wszystkich zainteresowanych działalnością Centrum zapraszamy do współpracy w przygotowywaniu i realizacji naszych projektów.

Współpraca z nami gwarantuje:

 • nabycie doświadczenia, sale discount
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy, this
 • atmosferę współpracy,
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • nawiązywanie cennych kontaktów.

Wolontariat w Centrum Integracji Europejskiej UAM daje możliwość zdobycia doświadczenia, bardzo cennego w momencie podejmowania pierwszej pracy, rozwoju posiadanych umiejętności oraz odkrywania własnych talentów.

Zgodnie z mottem Centrum "Ludzie przekraczają cele, które sami sobie wyznaczają" (GORDON DRYDEN Out of the Red) zachęcamy wszystkich zainteresowanych do realizacji własnych pomysłów i projektów, dzięki temu ucząc się odpowiedzialności, pracy w zespole oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji.

Do zadań osoby zainteresowanej współpracą z Centrum należałyby:

 • bieżąca pomoc w obsłudze biura Centrum
 • pomoc w realizacji projektów
 • praca nad przygotowywaniem wniosków, wyszukiwaniem informacji do projektów
 • nadzorowanie przepływu informacyjnego dotyczącego szkoleń, kursów, studium itp.
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów reklamujących działalność Centrum
 • wyszukiwanie instytucji, z którymi Centrum mogłoby współpracować - Poznań i Wielkopolska
 • tworzenie oraz uaktualnianie baz danych instytucji oraz potencjalnych odbiorców szkoleń, kursów i studiów
 • nawiązywanie bezpośrednich kontaktów
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć
 • śledzenie działalności podobnych ośrodków w Polsce i za granicą
 • nadzór nad przebiegiem szkoleń
 • pomoc przy rekrutacji
 • udział w szkoleniach organizowanych przez CIE