Aktualności

Naukowiec XXI wieku: „Menedżer Projektów Badawczych”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, view doctor Centrum Integracji Europejskiej oraz Wydział Fizyki UAM

Naukowiec XXI wieku: Menedżer Projektów Badawczych

która odbędzie się 19 listopada 2009 r. o godz. 12:00 na Wydziale Fizyki UAM, unhealthy ul. Umultowska 85, Poznań

Konferencja dotyczyć będzie realizacji projektu Studia podyplomowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla kadr B+R ?Menedżer Projektów Badawczych? Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętno?ci z zakresu zarzšdzania projektami badawczymi, komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własno?ci intelektualnej. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost ?wiadomo?ci roli nauki w rozwoju gospodarczym, Priorytetu IV ?Szkolnictwo wyższe i nauka? 50 osób bierze udział w bezpłatnych, rocznych studiach podyplomowych.

Czytaj więcej...

Kurs intensywny w ramach programu ERASMUS

Centrum Integracji Europejskiej organizuje
KURS INTENSYWNY
w ramach programu ERASMUS:

nanosized Particles as Building Blocks for Creation of Nanostructures

9-22 maja 2010 r.

Kurs intensywny to interdyscyplinarny program adresowany do studentów reprezentujących kierunki przyrodnicze i techniczno-inżynierskie. Celem kursu jest m.in. przybliżenie studentom zagadnień związanych z wpływem nanomateriałów nowej generacji na zdrowie i środowisko człowieka. Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu fundamentalnych zjawisk odpowiednich dla nanoskali, cheap analizy nanostruktur oraz zaawansowanych zastosowań nanotechnologii zarówno w technologiach komunikacyjnych (nanoelektronika, viagra nanomagnetyzm, sale nanomechanika etc.), jak i w naukach przyrodniczych (biotechnologii, medycynie). W programie weźmie udział 40 studentów oraz 13 wykładowców z 5 polskich i zagranicznych uczelni partnerskich. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Adres strony projektu: www.nanosize.amu.edu.pl

Studia podyplomowe „Menedżer projektów badawczych”

Rusza rekrutacja na kolejną edycję
Studiów podyplomowych "Menedżer projektów badawczych"


Studia skierowane są wyłącznie do pracowników uczelni wyższych ze stopniem naukowym doktora oraz dla pracowników jednostek B+R. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, viagra Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka" 50 osób ma możliwość udziału w bezpłatnych, store rocznych studiach podyplomowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.studiampb.amu.edu.pl

Broszura informacyjna: ico site pdf

image001

 

Szkoła letnia “Toward the creative economy in the context of the new skills and competences”

Centrum Integracji Europejskiej przygotowało projekt dotyczący zorganizowania szkoły letniej

Toward the Creative Economy in the Context of the New Skills and Competences

który został pozytywnie oceniony przez Sieć Uniwersytetów Inicjatywy Srodkowoeuropejskiej (Central European Initiative- University Network). ! Szkoła zostanie zorganizowana w kwietniu 2010r. w Poznaniu i Bułgarii.

W projekcie we?mie udział 44 uczestników z Polski, dosage Bułgarii, unhealthy Macedonii, more about Albanii oraz Ukrainy. Program szkoły letniej obejmie takie zagadnienia jak:

1. Project management
2. New model of contemporary employee In tourist sector
3. Information Management with using ICT Tools
4. Intercultural communicating

Wszystkie zajęcia prowadzone będa w języku angielskim.

Podyplomowe Studia Programów Europejskich

Chcesz poznać zasady pisania projektów ?
Chcesz wiedzieć jak wypełnić wniosek o dotacje?

Zapisz się na
Podyplomowe Studia Programów Europejskich
rekrutacja trwa!

Zdobądź wiedzę o funduszach UE!  Zdobądź umiejętności pozyskiwania środków pomocowych i strukturalnych oraz zarządzania nimi.

Program oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie programów europejskich programów europejskich