Aktualności

CEI Spring Workshop for Young Researchers 2010

Centrum Integracji otrzymało grant z Central European Initiative na zorganizowanie trzeciej edycji międzynarodowych warsztatów dla doktorantów, advice które dotyczyć będą m.in. zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacji wiedzy, przedsiębiorczości akademickiej.  Warsztaty zostaną zorganizowane we współpracy z partnerem z Włoch: Synchrotron Light Source. Szczegółowe informacje pojawią się wkrótce.

Koordynator warsztatów: Joanna Morawska

Nowatorski program praktyk „Praktyka Czyni Mistrza”

Uprzejmie informujemy, information pills patient drugs iż wniosek o dofinansowanie projektu

pt.:

Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: "Praktyka Czyni Mistrza"


przygotowany przez Centrum Integracji Europejskiej UAM we współpracy z Wydziałem Matematyki
i Informatyki,  został oceniony pozytywnie przez MEN i jego realizacja rozpocznie się w sierpniu br.
Nowatorskim programem praktyk zostaną objęci wszyscy studenci  II roku studiów licencjackich  specjalności nauczycielskiej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Program ten pozwoli studentom nabyć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności istotne w pracy nauczyciela. 
Jednocześnie realizacja projektu pozwoli na stworzenie PLATFORMY wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, nauczycielami oraz wykładowcami z UAM, służącej jako źródło tworzenia dobrych praktyk w procesie nauczania matematyki i informatyki. Platforma przyjmie charakter  tygodniowych warsztatów, które odbywać się będą 2 razy  w ciągu roku akademickiego. Pozwolą one przyszłym nauczycielom zdobyć tzw. "europejski pakiet kompetencji" - umiejętności komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, zarządzania czasem, klasą, itd.

Jednocześnie informujemy Państwa o NABORZE SZKÓŁ do projektu. Więcej informacji na stronie: praktyka.amu.edu.pl

Moving from Science toward Practice

Developing entrepreneurial skills for future career:
Moving from Science toward Practice

DATE: 17-22 October 2010, Poznan, Poland
VENUE of the event: Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University in Poznan

General information:

Nowadays, PhD students and young researchers should have a wide-skills training that will maximize their employment perspectives and will eliminate cultural and other barriers to mobility.

The project originates from the initiative of the Centre for European Integration at Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland) and Elettra Synchrotron Light Source in Trieste (Italy). Our idea is to bring together young scientists and to provide them with the knowledge on effective research management, exploitation of research results, participation in FP7 and to raise awareness of the possibilities of international cooperation.

PARTICIPANTS:

The workshop is addressed to PhD students and post-doctoral researchers from CEI Member States, representing different disciplines, but mainly natural sciences.

The workshop has three objectives. First, it gives the managerial insights to increase the chances for commercializing scientific results. Second, it gives an understanding of today's increasingly complex innovative landscape. Third, the project will give to participants hands-on experience based on the ELETTRA activities and achievements. The participants will have a great opportunity to undertake their training in a multicultural environment, and what's more, through a visit in Poznan Science Technology Park, to share their knowledge with the academic entrepreneurs, that will present their achievements.
At the end of the workshop participants will receive a certificate confirming attendance.

.

THE ORGANIZERS:

 
Centre for European Integration with the cooperation of Elettra Synchrotron Light Source, Trieste, Italy (website: www.elettra.trieste.it). Elettra is a multidisciplinary Synchrotron Light Laboratory in AREA Science Park open to researchers in diverse basic and applied fields.

DATE: 17-22 October, Poznan, Poland

VENUE of the event: Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University of Poznan

EDUTOUR conference

Centrum Integracji Europejskiej, troche Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych UAM , find High School "College of Tourism" z Bułgarii (Blagoevgrad) oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie jako partnerzy projektu, prescription otrzymały dofinansowanie przyznane przez Central European Initiative (CEI)  na realizację konferencji:

EDUTOUR conference: Educating tourism employees - a new concept of transferring academic skills toward tourist branch.

Konferencja adresowana jest do kadry uczelni wyższych oraz innych osób scisle zwiazanych
z branża turystyczna i jej rozwojem.

Program konferencji obejmuje 3 moduły tematyczne:

1. New model of tourist movement service.

This module will focus on identifying a new model of a future employee in tourist branch? new destinations means new vacancies and new knowledge about working with foreign clients as a key task for employees.

2. Intercultural communicating and its place in tourist branch.

The aim of this module is to discus problems in multicultural environment. Participants of conference will discuss the difficulties that appear in communicating in different cultures and civilizations. The problems are not only of language barriers kind but also origin from different customs and historical traditions. In such complex situation communicating needs getting to know different linguistic behaviours and concepts of nonverbal communication.

3. Creation of cultural routes in the Eastern Europe by enhancing the cultural heritage of the sites.

The participants will try to define possibilities of creating new routes in Eastern Europe countries by enhancing the cultural heritage of those countries.

Więcej informacji na stronie: http://mish.amu.edu.pl/Podstrony/EDUTOUR.html

IX Zjazd Gnieznienski, Europa obywatelska - rola i miejsce chrzescijan

Centrum Integracji Europejskiej UAM


współdziałając


z Fundacja Swietego Wojciecha - Adalberta w Gnieznie

zapraszaja na


IX ZJAZD GNIEZNIENSKI


EUROPA OBYWATELSKA
ROLA I MIEJSCE CHRZESCIJAN

Kolejny, IX Zjazd Gnieznienski odbedzie sie w dniach 16-18 marca 2012 r. i bedzie poswiecony roli chrzescijanstwa w spoleczenstwie obywatelskim wspolczesnej Europy.

Tradycja Zjazdow Gnieznienskich jest ich szeroki charakter ekumeniczny i miedzyreligijny. W spotkaniach organizowanych w Gnieznie biora udzial chrzescijanie z roznych Kosciolow oraz przedstawiciele innych religii. Zjazdowi beda towarzyszyc Targi Inicjatyw Obywatelskich oraz Warsztaty Obywatelskie.

Organizatorzy:

Centrum Integracji Europejskiej
ul. Umultowska 85 61-614 Poznan

Fundacja Swietego Wojciecha
ul. Kanclerza Jana Laskiego 11 62-200 Gniezno
Nr konta bankowego: 49 1090 1375 0000 0001 1055 64

Szczegolowe informacje publikowane sa na stronie www.centrum.amu.edu.pl oraz www.zjazd.eu