Aktualności

Praktyczny kurs aplikowania o fundusze unijne – PO KL, WRPO

?Praktyczny kurs aplikowania o fundusze unijne? to szkolenie, buy które dostarczy Państwu umiejętności z zakresu przygotowywania tzw. ?miękkich? projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, nakierowanych na wzmocnienie zasobów ludzkich. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: praktyczne warsztaty z pisania wniosków aplikacyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dalszego jej rozwoju dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej także w ramach RPO. Szkolenie skierowane do pracowników MŚP.

Czytaj więcej...

Sieć Uniwersytetów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Centrum Integracji Europejskiej jest krajowym koordynatorem Sieci Uniwersytetów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (Central European Initiative- University Network).

Sieć ma na celu ułatwianie współpracy pomiędzy uniwersytetami i innymi instytucjami szkolnictwa wyższego w Środkowej, buy information pills Wschodniej i Południowo - Wschodniej Europie.

Zachęcamy wszystkie polskie uczelnie do przygotowywania projektów i aplikowania o wsparcie finansowe z CEI University Network!!!

Centrum Integracji Europejskiej udziela informacji i porad dotyczących przygotowania i rozliczania projektów.

Czytaj więcej...

Szkoła Letnia AMPERE NMR SCHOOL

W dniach 24-30 czerwca br. odbyła się coroczna Międzynarodowa Szkoła Letnia AMPERE NMR SCHOOL organizowana przez Zakład Fizyki Makromolekularnej UAM oraz Centrum Integracji Europejskiej. W tym roku konferencja miała miejsce w Poznaniu, buy information pills co było także ściśle związane z uroczystym otwarciem Centrum NanoBioMedyczego, w którym realizowana była praktyczna część programu konferencji ? zajęcia eksperymentalne.

Czytaj więcej...

Cykl szkoleń dla młodych absolwentów poszukujących pracy

"Specjalista ds. funduszy strukturalnych i zarządzania projektem w standardach unijnych" - w terminie od 11 września do 12 października br. Centrum organizuje cykl szkoleń dla młodych absolwentów poszukujących pracy.
Słuchacze zostali skierowani na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu "Dobry początek" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.