Aktualności

„Praktyka Czyni Mistrza” - warsztaty specjalistyczne

W ramach projektu koordynowanego przez Centrum Integracji Europejskiej pt. ?Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: ?Praktyka Czyni Mistrza?, cheapest w dniach 11-15 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kiekrzu odbyły się kolejne SPECJALISTYCZNE WARSZTATY dla uczestników projektu.

Warsztaty prowadzone były w grupach, których skład osobowy zmieniał się w zależności od bloku tematycznego, co umożliwiło integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy studentami oraz nauczycielami.

Uczestnicy zajęć zdobywali wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie: tworzenia klas pojęciowych, stochastycznych paradoksów, gier losowych i hazardowych czy nauczania stereometrii z Cabri 3D, przeprowadzono także zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Stosunki polsko-żydowskie - spotkanie z Konsulem Honorowym RP Zeevem Baranem

18 kwietnia br. o godz. 16.00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie z konsulem honorowym RP w Jerozolimie, pharmacy more about Zeevem Baranem.

Zeev Baran uważa, że jako konsul honorowy ma do spełnienia ważną misję. Od lat stara się doprowadzić do zbliżenia między narodami polskim i izraelskim. Próbuje przełamać liczne uprzedzenia i nieporozumienia. Temat stosunków polsko-izraelskich jest bardzo szeroki i skomplikowany, zdaje sobie więc sprawę, że podczas tak krótkiego spotkania nie może naświetlić wszystkich ważnych kwestii. Dlatego postanowił zwrócić uwagę jedynie na najistotniejsze problemy.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na studia podyplomowe

STUDIUM PROGRAMÓW EUROPEJSKICH
Trwa nabór słuchaczy na studia podyplomowe organizowane przez Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu, order płatności oraz rekrutacji:
http://wnpid.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/247-studium-programow-europejskich.html.

Nowy cykl szkoleń w zakresu aplikowania i zarządzania Funduszami Strukturalnymi

W zawiązku z ogromnym zainteresowaniem szkoleniami w zakresie aplikowania i zarządzania Funduszami Strukturalnymi oraz szeroko rozumianą tematyką projektów, cialis 40mg a także wychodząc naprzeciw potrzebom poszerzania wiedzy i umiejętności dających szanse na pozyskiwanie środków finansowych z UE, healing Centrum Integracji Europejskiej UAM organizuje cykl szkoleń z zakresu:

  • Zarządzanie projektami w standardach UE
  • Zarządzanie zespołem projektowym
  • Specjalista ds. funduszy europejskich
  • Praktyczny kurs aplikowania o fundusze unijne- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ed oraz
  • Projekty dla przedsiębiorstw (MŚP)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bliższymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów.

Czytaj więcej...

Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej UAM

Zapraszamy do udziału w projekcie rozwojowym

"Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych kadry akademickiej UAM"

realizowanym w okresie 3 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009. Adresatami Programu są doktoranci studiów dziennych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ask którzy oprócz przygotowywania pracy doktorskiej prowadzą zajęcia dydaktyczne. Ponadto w projekcie mogą również wziąć udział pracownicy UAM, malady którzy ukończyli studia doktoranckie nie wcześniej niż w 2006 roku i akutalnie zatrudnieni są w UAM. W obydwu w/w przypadkach nie ma znaczenia wydział lub kierunek studiów.
Udział w Programie jest bezpłatny dla osób, które podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego trwania.

Czytaj więcej...